dnes je 1.6.2020

Input:

§ 8 ZoÚ

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1.9
§ 8 ZoÚ

Ing. Alena Čechová

Úplné znění

Ustanovení související k § 8 ZoÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 4 – povinnost účetních jednotek vést účetnictví
  • - § 31 a 32 – uchovávání a použití účetních záznamů
  • - § 33 – účetní záznam
  • - § 37a – kdy se osoba odpovědná za vedení účetnictví může dopustit správního deliktu podle zákona o účetnictví
Komentář

Komentář k § 8 ZoÚ

Účetnictví musí vykazovat několik základních znaků, které jsou definovány v § 8 ZoÚ. Jsou to:

1. Správnost = účetnictví neodporuje předpisům, ani neobchází jejich účel.

2. Úplnost jsou zaúčtovány všechny účetní případy

 • sestavena účetní závěrka, vyhotovena výroční zpráva, naplněna povinnost zveřejnění,

 • o všech skutečnostech existují účetní záznamy přehledně uspořádané.

3. Průkaznost = musí být průkazné všechny účetní záznamy a byla provedena inventarizace.

4. Srozumitelnost = účetnictví umožňuje jednoznačně určit:

 1. obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8 ZoÚ,
 2. obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v § 4 odst. 10 ZoÚ, tj. např. při použití technických prostředků k vyhotovení účetních záznamů
 3. vazbu mezi účetním záznamem vzniklým