dnes je 25.5.2020

Input:

Účetní zobrazení pořízení derivátů

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.1
Účetní zobrazení pořízení derivátů

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

O pořízení derivátů se účtuje v rozvaze podle zákona o účetnictví v pořizovacích cenách na příslušných účtech derivátů souvztažně s bankovním účtem, ze kterého probíhá úhrada. Současně se při sjednání derivátu o něm účtuje ve jmenovité hodnotě podkladového nástroje na podrozvahových účtech.

Při sjednání burzovního (ale někdy i mimoburzovního) derivátového obchodu, je nutné deponovat určitou zálohu (marži), jako zajištění schopnosti splnit sjednaný obchod, o této záloze se účtuje na účtu 378 – Jiné pohledávky.

Pevné termínové operace

Pevné termínové operace (forwardy, futures, swapy) jsou obvykle sjednávány tak, že jejich reálná