dnes je 4.6.2020

Input:

Účetní zobrazení ukončení (realizace) derivátového kontraktu

8.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.3
Účetní zobrazení ukončení (realizace) derivátového kontraktu

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Ukončení derivátového kontraktu může nastat několikerým způsobem. Rozdílné způsoby ukončení jsou i rozdílně účetně zobrazeny na rozvahových a výsledkových účtech.

V každém případě se ale při ukončení kontraktu provede zrušení veškerých zápisů v podrozvahové evidenci.

Pevné derivátové kontrakty

Pokud dochází k fyzickému plnění pevného kontraktu dodáním podkladového aktiva, účtuje strana v pozici kupujícího o nabývaném podkladovém aktivu (cenném papíru, jiném derivátu) v pořizovací ceně na účtu příslušného aktiva souvztažně s účtem, ze kterého probíhá úhrada. Pokud by nebyla pořizovací cena pevného derivátového kontraktu nulová (např. v důsledku zaplacených provizí za zprostředkování obchodu), potom tato pořizovací cena vchází při fyzickém plnění kontraktu do pořizovací ceny nabývaného podkladového aktiva (tento princip výslovně platná legislativní úprava neuvádí, ale lze jej odvodit jako analogii ke způsobu uplatňovaném při realizaci opcí). Uvedený způsob účetního zobrazení tak má za následek, že ocenění