dnes je 6.8.2020

Input:

Výsledek hospodaření minulých let

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.55 Výsledek hospodaření minulých let

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

§ 15a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Výsledek hospodaření minulých let

2016–2017   2018–2020  
V rozvaze jsou jako samostatné položky vykazovány „Nerozdělený zisk minulých let” a „Neuhrazená ztráta minulých let”.   Vyhláška zavádí jednu společnou položku „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let”. Následně pak přečíslovává jako druhou položku „Jiný výsledek hospodaření”.  

Komentář:

Jedná se o určité zjednodušení převedeného výsledku hospodaření minulých let, kterým může být buď zisk, nebo ztráta. Dosud se vykazovaly převedený zisk nebo převedená ztráta samostatně. Novela vyhlášky doporučuje jejich vykazování pouze v jedné položce, která je buď kladná (nerozdělený zisk minulých let), nebo záporná (neuhrazená ztráta minulých let).

Přechodná ustanovení uvádějí, že pokud účetní jednotka vykazovala