dnes je 22.5.2024

Přepočet měny pro výpočet daní osobou nevedoucí účetnictvíGarance

30.4.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 38 odst. 1 ZDP uvádí, že účetní jednotky využívají pro přepočet cizí měny na českou měnu kurzy použité v účetnictví (od roku 2024 s dovětkem, že vedou účetnictví v české měně). Pokud poplatník nevede účetnictví, má možnost vybrat si z více možností přepočtu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Vánoce 2022 a jejich daňová specifikaArchiv

13.12.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vánoce svátky klidu a pohody přicházejí, ale jak pro koho… aneb s nimi přicházejí i určitá daňová specifika …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Dotace - právní, účetní a daňový pohledArchiv

13.9.2022, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace jsou významným zdrojem financování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů; v některých případech může jít dokonce o rozhodující zdroj financování, bez kterého by příslušný subjekt (např. zemědělský podnikatel, provozovatel osobní přepravy) téměř…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Náklady na založení viniceArchiv

8.3.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel – fyzická osoba/zemědělec s daňovou evidencí – hodlá založit vinice na svých pozemcích, které získal v rámci restitucí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nájem movitých věcíArchiv

26.6.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už pro podnikání nebo soukromé účely je v praxi často využíván nejen vlastní majetek, ale i věci patřící jiným osobám. Nebylo by ostatně rozumné, aby si malá stavební firma kupovala bagr, který využije jen párkrát do roka – při zahájení výstavby domku (rýhy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nákup investičního zlataArchiv

13.6.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zaevidovat nákup investičního zlata v daňové evidenci fyzické osoby? Podnikající fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci (neuplatňuje výdaje procentem), neplátce DPH, koupila investiční zlato na své IČO, a tento nákup chce uplatnit do daňových…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zahraniční OSVČArchiv

24.5.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahraniční osoba z USA s dlouhodobým pobytem v ČR podniká v České republice v roce 2018 na základě živnostenského oprávnění. Je tato zahraniční osoba jako OSVČ dle zákona o účetnictví povinna vést podvojné účetnictví? Platí stále, že od roku 2011 se již nemusí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Podnikání v ubytovacích službáchArchiv

6.3.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během roku 2018 bude zahájena podnikatelská činnost v oboru ubytovacích služeb. Samotný pension nebude v majetku podnikání, ale pouze náklady na jeho vybavení a drobné opravy a úpravy např. koupelen atd. Jelikož úpravy a pořízení vybavení probíhá již od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Daňová evidence podle zákona o daních z příjmůArchiv

25.8.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2004 se povinnost vést účetnictví týká jen těch poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou účetními jednotkami podle zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), přičemž i tyto účetní jednotky účtují v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Společnost s ručením omezeným - jednatelé, společníci a jejich odměňování - 3. částArchiv

11.8.2015, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předcházející dvě části seriálu o s. r. o. si můžete pročíst zde:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Plnění při autohaváriiArchiv

17.12.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci si pořídil osobní automobil na úvěr. Po 10 splátkách se vyboural a došlo k totální havárii automobilu. Z faktury nebylo doplaceno cca 250 000 Kč. Podnikatel obdržel od pojišťovny plnění cca 100 000 Kč. Zajímalo by mě, jestli…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní knihyArchiv

11.9.2012, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na teoretický výklad popisu  účetní závěrky  a na konkrétním příkladu uvádíme postup při uzavírání a otevírání účetních knih, který vychází ze zákona o účetnictví, Vyhlášky a zejména  Českého účetního standardu  pro podnikatele…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...