dnes je 8.12.2023

Vlastnictví jako podmínka k uplatnění odpisu hmotného majetkuGarance

30.10.2019, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetní a daňové praxi se i vlivem pronikání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) začínají množit dotazy, zda a za jakých podmínek lze odepisovat hmotný majetek a zda je k odpisování nutné majetek právně vlastnit. Cílem článku je představit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Konsolidovaná účetní závěrkaArchiv

10.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22, § 22a, § 22aa, § 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Konsolidovaná účetní závěrka

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

IAS 41 - ZemědělstvíArchiv

1.1.2011, Ing. Dana Dvořáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento Mezinárodní účetní standard byl přijat 1. 1. 2001 a vstoupil v platnost pro roční účetní závěrky zahrnující období počínající 1. lednem roku 2003 nebo později. V následujícím textu je poskytnut pouze velice zestručněný přehled základních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Souvislý příklad - leasing dle IFRSArchiv

1.1.2011, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle mezinárodních účetních standardů se majetek pořízený formou finančního leasingu vykazuje v rozvaze nájemce od počátku leasingu v reálné hodnotě nebo v současné hodnotě minimálních leasingových splátek, pokud je tato částka nižší než reálná…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Odpisy podle IFRSGarance

1.1.2011, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle mezinárodních účetních standardů v případě dlouhodobých hmotných aktiv (IAS 16-Pozemky, budovy a zařízení) je stanovení limitu pro zařazení do dlouhodobého majetku – stejně jako u nás – ponecháno na rozhodnutí účetní jednotky. Doba odpisování…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...