dnes je 8.7.2020

Nejnovější

Nesoulad mezi částkami uhrazených platební kartou a doloženými fakturamiGarance

2.7.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naši pracovníci disponují služebními platebními kartami, a když jedou na tuzemskou pracovní cestu, zamlouvají si dopředu ubytování (např. u booking.com, kde si zamluví a zaplatí příslušné ubytování). Bohužel někteří zaměstnanci uskuteční tuto úhradu v cizí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daněGarance

25.6.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci tohoto textu bude pojednáno o třech typech nakládání s odpočtem daně, a to o: opravě odpočtu daně, úpravě odpočtu daně, vyrovnání odpočtu daně. Tyto na první posouzení „příbuzné” pojmy jsou však zákonem přesně a zcela odlišně ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování nákupů a prodejů pozemků a staveb postavených na pozemcíchGarance

23.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost plátce DPH, která staví domy na klíč, nakoupila za účelem výstavby rodinných domů pět pozemků. Pozemek A za 500 tis. Kč, B za 700 tis. Kč, C za 1 mil. Kč, D za 1 mil. Kč a pozemek E za 1 mil. Kč. Jak zaúčtovat následující situace?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné - 60 %.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Přecenění pozemků na vyšší cenuGarance

18.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze provést přecenění pozemků podle posudku znalce? Společnost má na účtu 031 pozemky, které nakoupila před 15 lety a jejich cena je v současné době mnohem vyšší. Rozvaha je z tohoto důvodu velmi zkreslená.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Dohadné položky - nevyčerpaná dovolenáGarance

18.6.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec v roce 2019 nevyčerpal dovolenou. V únoru 2020 odešel do důchodu, pracovní poměr skončil. Nevyčerpaná dovolená mu byla proplacena ve mzdě za 2/2020. Byla vytvořena dohadná položka pasivní v roce 2019 na náhradu za nevyčerpanou dovolenou včetně SP a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Čtení účetních výkazů mezi řádkyGarance

16.6.2020, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky mají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ) povinnost sestavit na konci rozvahového dne účetní závěrku (dále jen „ÚZ”). ÚZ je nedílný celek, který je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty a dále přílohou. Ta obsahuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůGarance

8.6.2020, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), přijal s účinností od 1. 1. 2013 úpravu uvedenou v § 37p - Financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (do té doby zákon toto financování neřešil) podle níž:pro solární panely uvedené na trh do 1. 1. 2013…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Tvorba opravných položek v průběhu rokuGarance

8.6.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze tvořit daňové opravné položky k 30. 6. a 31. 12 daného roku? Souvisí to s tím, že pohledávky budou na konci roku promlčené (3 roky) a nemohli bychom využít tvorbu daňové opravné položky podle § 8a ZoR do stoprocentní výše?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejčtenější

Účtování odložené daněGarance

30.8.2018, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při účtování odložené daně budeme používat účtový rozvrh pro podnikatele, který naleznete v praktických informacích. O odložené dani se účtuje na vrub (odložený daňový závazek) nebo ve prospěch (odložená daňová pohledávka) příslušného účtu 592 - Daň z příjmů -…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

IAS 41 - ZemědělstvíArchiv

1.1.2011, Ing. Dana Dvořáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento Mezinárodní účetní standard byl přijat 1. 1. 2001 a vstoupil v platnost pro roční účetní závěrky zahrnující období počínající 1. lednem roku 2003 nebo později. V následujícím textu je poskytnut pouze velice zestručněný přehled základních myšlenek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Rezervní fondGarance

27.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost, tedy tzv. kapitálové společnosti. Pro ostatní obchodní společnosti obchodní zákoník nestanoví povinnost zřizovat zákonný rezervní fond.Zdroji rezervního fondu jsou zisk běžného…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Koprodukční podílGarance

12.3.2020, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost Alfa natáčí film (jako producent) a uzavřela smlouvu se společností Beta (jako koproducent). Beta se smluvně zavázala, že se bude účastnit na výrobě filmu částkou 2 miliony Kč, při čemž 1 milion pošle na účet Alfy a za 1 milion Kč poskytne vlastní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtová skupina 62 - AktivaceArchiv

14.10.2015, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 115)
  • 301/2020 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 115)
  • 302/2020 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 116)
  • 303/2020 Sb. novela vyhl. č. 211/2018 Sb. a č. 82/2012 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 117)
  • 304/2020 Sb. novela vyhl. č. 478/2000 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 118)
  • 305/2020 Sb. stanoví způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 119)
  • 306/2020 Sb. o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 120)
  • 307/2020 Sb. novela vyhl. č. 236/2015 Sb. (vyšlo dne: 1.7.2020 v částce č. 121)
  • 308/2020 Sb. novela nař. vl. č. 215/2020 Sb. (vyšlo dne: 1.7.2020 v částce č. 122)
  • 309/2020 Sb. o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu (vyšlo dne: 1.7.2020 v částce č. 122)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý)

4.8. – 7.8.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Na semináři si prohloubíte účetní znalosti. Objasníme Vám provázanost nákladů a výnosů, aktiv a pasiv v souvislosti s hospodařením společnosti. Pomůžeme účetním se zorientovat v účetních výkazech, ukážeme provázanost účetních operací během kalendářního roku s návazností na roční závěrku a uzavření účetního období. Ukážeme daňovou optimalizaci hospodářského výsledku až k výpočtu výsledné daně z příjmů právnických osob. Pomocí finanční analýzy se seminář zaměří na hospodaření společnosti, na schopnost společnosti vytvářet nové zdroje k dosažení zisku.

Cestovní náhrady

14.9.2020, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Daňový kalendář
červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.7.2020 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
7.7.2020 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 3.7.2020
 1 EUR26,67 CZK (+0,04)
 1 USD23,76 CZK (+0,17)
 1 GBP29,59 CZK (+0,08)
 100 RUB33,24 CZK (-0,26)
 100 JPY22,1 CZK (+0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí