dnes je 23.9.2019
Nejnovější

Stavební práce na pozemkuGarance

19.9.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme stavební firma, právní forma fyzická osoba, plátci DPH. V letošním roce jsme koupili stavební pozemek od plátce DPH a následně zařadili do obchodního majetku. Jelikož budeme pozemek využívat pro ekonomickou činnost, uplatnili jsme si z nákupu pozemku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní zobrazení ukončení (realizace) derivátového kontraktuGarance

18.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení derivátového kontraktu může nastat několikerým způsobem. Rozdílné způsoby ukončení jsou i rozdílně účetně zobrazeny na rozvahových a výsledkových účtech.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní zobrazení změny reálné hodnoty ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrkaGarance

16.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke konci rozvahového dne účetní jednotka ocení deriváty reálnou hodnotou a účtuje o změně reálné hodnoty na příslušných rozvahových účtech 373, 376 nebo 377.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní zobrazení pořízení derivátůGarance

13.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

O pořízení derivátů se účtuje v rozvaze podle zákona o účetnictví v pořizovacích cenách na příslušných účtech derivátů souvztažně s bankovním účtem, ze kterého probíhá úhrada. Současně se při sjednání derivátu o něm účtuje ve jmenovité hodnotě podkladového…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účty, na kterých se účtuje o derivátechGarance

11.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

O derivátech se účtuje na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech. Podrozvahové účty Na podrozvahových účtech je účtováno od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání ve jmenovité hodnotě podkladového nástroje. ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zúčtování záloh v nájemním doměGarance

10.9.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako právnická osoba má v nájmu nájemní dům. Jak účtovat zálohy na vodu, topení atd., a jak zaúčtovat vyúčtování těchto služeb (přeplatky nebo nedoplatky)?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Stanovení reálné hodnoty derivátůGarance

9.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Reálná hodnota FRA vyplývá z rozdílu mezi sjednanou FRA-sazbou a aktuální výší FRA-sazby odpovídajícího kontraktu (z hlediska splatnosti, měny) vztaženém ke sjednané délce FRA období a jmenovité hodnotě. Tento úrokový rozdíl musí být příslušnou spotovou…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Oceňování derivátů k okamžiku uskutečnění účetního případuGarance

6.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

K okamžiku uskutečnění účetního případu jsou deriváty oceňovány pořizovací cenou, to znamená cenou, za kterou byly pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících. Pokud by byl derivát nabyt bezúplatně, ocení se reprodukční pořizovací cenou, to…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Charakteristika nejvýznamnějších derivátůGarance

4.9.2019, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika FRA A) Forward rate agreement Forward rate agreement (dále jen FRA), dohoda o termínové úrokové sazbě, je druhem derivátového úrokového kontraktu, který je sjednáván jako nestandardizovaný kontrakt na ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Pohledávky u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

3.9.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávkou se v závazkovém právu rozumí subjektivní právo (oprávnění) jednoho subjektu (věřitele) požadovat na druhém subjektu (dlužníku) určitého plnění, tj. požadovat od něho, aby něco dal (předal či zaplatil) nebo něco konal (určitou práci).

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejčtenější

Sestavení rozvahyArchiv

21.11.2018, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 18 ZoÚ - Účetní závěrka § 19 ZoÚ - Rozvahový den Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtová skupina 62 - AktivaceArchiv

14.10.2015, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

IAS 41 - ZemědělstvíArchiv

1.1.2011, Ing. Dana Dvořáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento Mezinárodní účetní standard byl přijat 1. 1. 2001 a vstoupil v platnost pro roční účetní závěrky zahrnující období počínající 1. lednem roku 2003 nebo později. V následujícím textu je poskytnut pouze velice zestručněný přehled základních myšlenek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zúčtování srážkové vodyArchiv

22.11.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme organizace zabývající se správou bytů i nebytových prostor. Jak správně zaúčtovat srážkovou vodu? Došlá faktura byla vystavena na vodné, stočné a současně i na srážkovou vodu, v roce 2013 byla zaúčtována MD 314 vodné, stočné + MD 502 srážková voda / D…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Rezervní fondGarance

27.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost, tedy tzv. kapitálové společnosti. Pro ostatní obchodní společnosti obchodní zákoník nestanoví povinnost zřizovat zákonný rezervní fond.Zdroji rezervního fondu jsou zisk běžného…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 238/2019 Sb. o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 239/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019 (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 240/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX % (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 103)
  • 241/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI % (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 103)
  • 242/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 % (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 103)
  • 243/2019 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 104)
  • 244/2019 Sb. novela zák. č. 155/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 245/2019 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 246/2019 Sb. o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 247/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na účetnictví - 1. stupně

1.10. – 4.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Cestovní náhrady 2019

14.10.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Mzdový specialista

21.10. – 1.11.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2019

25.10.2019, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí

9.12.2019, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Daňový kalendář
září 2019
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2019 - úhrada DPH za srpen
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.9.2019 - úhrada DPH za srpen
Kurzy měn 20.9.2019
 1 EUR25,91 CZK (+0,02)
 1 USD23,49 CZK (+0,1)
 1 GBP29,37 CZK (+0,19)
 100 RUB36,8 CZK (+0,18)
 100 JPY21,76 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí