dnes je 20.1.2022

Nejnovější

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - účelové členěníGarance

18.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavla Strakošová Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ( ZoÚ ), ve znění pozdějších předpisů - zejména: Část třetí - Účetní závěrka ( § 18 až 23 ) Vyhláška č. 500/2002 Sb. ( PVZÚ ), ve znění pozdějších předpisů Popis operace: Účetní jednotky mohou sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - druhové členěníGarance

13.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavla Strakošová Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ( ZoÚ ), ve znění pozdějších předpisů - zejména: Část třetí - Účetní závěrka ( § 18 až 23 ZoÚ ) Vyhláška č. 500/2002 Sb. ( PVZÚ ), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích. Popis operace: Výkaz ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Odpisování majetkuGarance

13.1.2022, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. § 56 odst. 2, 3, 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Odpisování majetku 2016-2017   2018-2022   U pravidel týkajících se odpisování majetku uváděla vyhláška pouze obecně způsob odpisování nehmotného majetku v průběhu jeho užívání.   Novela vyhlášky vkládá do uvedeného paragrafu ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Poplatek za realizaci úvěruGarance

12.1.2022, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma, společnost s. r. o., získala investiční úvěr na rekonstrukci budovy. Jak správně zaúčtovat poplatek za realizaci úvěru ve výši 15 000 Kč, který jsme bance zaplatili? Vstupuje poplatek do pořizovací ceny majetku nebo můžeme účtovat rovnou do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

RozvahaGarance

11.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavla Strakošová Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ( ZoÚ ), ve znění pozdějších předpisů - zejména: část třetí - Účetní závěrka ( § 18 až 23 ) Vyhláška č. 500/2002 Sb. ( PVZÚ ), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích. Popis operace: Základem ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zařazení přípojky do majetkuGarance

10.1.2022, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zařadit plynovodní přípojku, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku do majetku? Jde o drobné stavby? V případě, že jsou v hodnotě do 80 000 Kč, je možné je dát z daňového hlediska do nákladů?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Přehled o peněžních tocíchGarance

7.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavla Strakošová Právní úprava: Zákon 563/1991 Sb. , o účetnictví ( ZoÚ ), ve znění pozdějších předpisů - zejména: část třetí - Účetní závěrka ( § 18 až 23 ) Vyhláška č. 500/2002 Sb. ( PVZÚ ), ve znění pozdějších předpisů ČÚS pro podnikatele č. 023 - Přehled o peněžních tocích Popis operace: Účetní ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování materiálu po rekonstrukci kotelnyGarance

7.1.2022, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V majetku vedeme na kartě technologické zařízení blokové kotelny a to máme rozepsáno a oceněno na jednotlivé části. Nyní se stane, že při rekonstrukci kotelny zbydou některé části, které lze ještě využít jinde, také v technologii jiné blokové kotelny (např.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní závěrkaGarance

5.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavla Strakošová Struktura účetní závěrky souvisí se zařazením účetní jednotky do příslušné kategorie (mikro, malá, střední nebo velká). Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot: Aktiva celkem Kč   Roční úhrn čistého obratu Kč   Průměrný ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zápočet pohledávek v různých měnáchGarance

4.1.2022, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost má pohledávky za společností ABC v české měně, my tuzemské společnosti ABC dlužíme za faktury vystavené v EURech (podle sjednaných obchodních podmínek). Chtěli jsme uzavřít dohodu o zápočtu pohledávek. Druhá strana tvrdí, že zápočet nelze…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejčtenější

Zařazení vyvinutého elektromobilu do majetkuArchiv

25.3.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o., vyvinula elektromobil, který prezentuje na veletrzích a provádí následné ukázky. Společnost s. r. o., nemá žádnou jinou činnost než vývoj elektromobilu a jeho následnou propagaci. Společnost provozuje elektromobil na převozních značkách…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtová skupina 62 - AktivaceArchiv

14.10.2015, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomociGarance

8.3.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtují se zde krátkodobé finanční výpomoci (dluhy) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami, spořitelními nebo úvěrními družstvy (třetími osobami) a společníky obchodních korporací.

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

649 - Mimořádné provozní výnosyArchiv

12.2.2020, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na výše uvedeném účtu se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, např. výnosy z prodeje obchodního závodu.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Pravidla pro podrozvahové účtyArchiv

3.3.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na základní pravidla pro podrozvahové účty ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 1/2022 Sb. o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku (vyšlo dne: 6.1.2022 v částce č. 1)
  • 2/2022 Sb. novela vyhl. č. 7/2018 Sb. (vyšlo dne: 6.1.2022 v částce č. 1)
  • 3/2022 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 6.1.2022 v částce č. 1)
  • (vyšlo dne: 6.1.2022 v částce č. 1)
  • 4/2022 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení (vyšlo dne: 14.1.2022 v částce č. 2)
  • 5/2022 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., § 12 zákona č. 128/2000 Sb., § 8 zákona č. 129/2000 Sb. a § 45 zákona č. 131/2000 Sb. (vyšlo dne: 19.1.2022 v částce č. 3)
  • 6/2022 Sb. novela vyhl. č. 329/2020 Sb. (vyšlo dne: 19.1.2022 v částce č. 4)
  • 7/2022 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022 (vyšlo dne: 19.1.2022 v částce č. 4)
  • 8/2022 Sb. novela vyhl. č. 150/2008 Sb. (vyšlo dne: 19.1.2022 v částce č. 5)
  • 9/2022 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 19.1.2022 v částce č. 5)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

DPH 2021/2022 v praktických příkladech

2.2.2022, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Ať už při uplatňování DPH váháte v oblastech, které jsou legislativním novinkami, nebo třeba v základních pravidlech, jakékoli téma můžete otevřít na webináři s oblíbenou a zkušenou lektorkou Ing. Janou Ledvinkovou. Zaměříme se na: aktuální stav legislativy, Informace GFŘ, správný výklad základních pojmů v DPH, nové pojmy od 1. 10. 2021, nové režimy jednoho správního místa, oblast záloh v DPH, problematiku sazeb daně, nájem nemovitých věcí – vše na příkladech a grafech.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ

3.2.2022, Praha, Ing. Jiří Jindrák

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

Mzdový specialista II (pokročilý)

7.2. – 8.2.2022, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jste-li pokročilá mzdová účetní, prohloubíte si své znalosti. Zvládnete pak složitější případy z praxe, i ty, které se nevyskytují každý měsíc.

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum

10.2.2022, Praha, Ing. Jiří Jindrák

Představíme vám vliv daňových a účetních pravidel na oblast marketingu a reklamy.

Trendy v on-line prodeji v roce 2022

16.2.2022, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová, JUDr. Roman Cholasta, RNDr. Ivan Brychta

Jste provozovatel e-shopu nebo uvažujete o jeho založení, ale tápete v legislativních nařízeních a změnách, které začaly v této oblasti v nedávné době platit nebo brzy v platnost vstoupí? Přihlaste se na naši online konferenci a během jednoho dne se dozvíte, jak e- shop provozovat a jaké změny vás čekají. Jako bonus obdržíte přístup na portál Správný-eshop.cz (www.spravny-eshop.cz) na 3 měsíce zdarma.

Daňový kalendář
leden 2022
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Nejbližší daňová povinnost:
20.1.2022 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2021

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
20.1.2022 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2021

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.1.2022
 1 EUR24,31 CZK (-0,11)
 1 USD21,43 CZK (-0,06)
 1 GBP29,23 CZK (+0,04)
 100 RUB28,1 CZK (-0,05)
 100 JPY18,72 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba3,75 % platnost od 23.12.2021
Diskontní sazba2,75 % platnost od 23.12.2021
Lombardní sazba4,75 % platnost od 23.12.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 37,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...