dnes je 8.12.2019
Nejnovější

Upgrade webové aplikace, která není zařazena v nehmotném majetku společnosti - účtováníGarance

6.12.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2017 jsme si vlastní činností vytvořili webovou aplikaci, která slouží výhradně pro potřeby zaměstnanců, tudíž předmětem jejího vzniku nebyl záměr obchodování (aplikace obsahuje různé tematické moduly jako například “Plánování dovolené“, “kalendář směn“…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Evidování oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuGarance

6.12.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost eviduje v účetnictví oceňovací rozdíl k nabytému majetku pocházející z koupě podniku před více než 15 lety. Nyní je tento rozdíl zcela odepsán. Má být nadále v účetní evidenci, nebo je třeba ho vázat na existenci posledního kusu majetku převzatého v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Odpisování majetkuGarance

6.12.2019, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. § 56 odst. 2, 3, 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Odpisování majetku 2016-2017   2018-2020   U pravidel týkajících se odpisování majetku uváděla vyhláška pouze obecně způsob odpisování nehmotného majetku v průběhu jeho užívání.   ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní odpisyGarance

4.12.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka doposud odepisovala majetek zrychleným způsobem podle jednotlivých odpisových skupin např. automobily 5 let. Jelikož, ale opotřebení neodpovídá skutečnosti užití 5 let, rozhodla se od roku 2019 odpisovat auta 3 roky, tudíž spočítala rovnoměrně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Rozdíl mezi konkursem a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávkyGarance

4.12.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je rozdíl mezi konkursem a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávky? Nepromlčenou pohledávku lze odepsat, pokud na ni nemám tvořenou zákonnou opravnou položku, pokud splníme jednou z podmínek § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Pokud je dlužník v úpadku,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Výsledek hospodaření minulých letGarance

4.12.2019, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. § 15a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Výsledek hospodaření minulých let 2016-2017   2018-2020   V rozvaze jsou jako samostatné položky vykazovány „Nerozdělený zisk minulých let” a „Neuhrazená ztráta minulých let”.   ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Sestavení konsolidované účetní závěrkyGarance

2.12.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 22, § 22a, § 22aa, § 22b, § 23 ZoÚ - Konsolidovaná účetní závěrka § 23a ZoÚ - Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci § 37 odst. 1 ZoÚ - Sankce Zákon č. 93/2009 Sb. ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Výzkum a vývoj, goodwillGarance

2.12.2019, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. , § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Dlouhodobý nehmotný majetek 2016-2017   2018-2020   Jako součást dlouhodobého nehmotného majetku uváděla vyhláška položku „Výsledky ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Audit účetní závěrky a výroční zprávyGarance

29.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 19 odst. 6 ZoÚ - Významnost informace § 18 ZoÚ - Účetní závěrka § 20 ZoÚ - Ověřování účetní závěrky auditorem § 21 ZoÚ - Výroční zpráva § 37 ZoÚ - Sankce Zákon č. 93/2009 Sb., o ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávyGarance

29.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění § 21a ZoÚ - Způsoby zveřejňování § 37 odst. 1 ZoÚ - Sankce Komentář: Účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky a výroční zprávy ze zákona o účetnictví ( § ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejčtenější

Pokuty, penále, smluvní sankceGarance

1.11.2019, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 513 NOZ příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním, které ovlivňují základ daně, za předpokladu, že se jedná o daňově účinné náklady. Proto je potřeba dodržovat pravidlo, že daňovou účinnost mají pouze…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtová skupina 66 - Finanční výnosyGarance

15.9.2017, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V účtové skupině 66 - Finanční výnosy se zachycují veškeré výnosy, které souvisejí s finančními operacemi účetní jednotky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

IAS 41 - ZemědělstvíArchiv

1.1.2011, Ing. Dana Dvořáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento Mezinárodní účetní standard byl přijat 1. 1. 2001 a vstoupil v platnost pro roční účetní závěrky zahrnující období počínající 1. lednem roku 2003 nebo později. V následujícím textu je poskytnut pouze velice zestručněný přehled základních myšlenek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování odložené daněGarance

30.8.2018, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při účtování odložené daně budeme používat účtový rozvrh pro podnikatele, který naleznete v praktických informacích. O odložené dani se účtuje na vrub (odložený daňový závazek) nebo ve prospěch (odložená daňová pohledávka) příslušného účtu 592 - Daň z příjmů -…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zúčtování srážkové vodyArchiv

22.11.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme organizace zabývající se správou bytů i nebytových prostor. Jak správně zaúčtovat srážkovou vodu? Došlá faktura byla vystavena na vodné, stočné a současně i na srážkovou vodu, v roce 2013 byla zaúčtována MD 314 vodné, stočné + MD 502 srážková voda / D…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 314/2019 Sb. novela zák. č. 289/1995 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 133)
  • 315/2019 Sb. novela zák. č. 283/1993 Sb., č. 141/1961 Sb., č. 40/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 133)
  • 316/2019 Sb. novela vyhl. č. 36/2006 Sb. (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 133)
  • 317/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 134)
  • 318/2019 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 134)
  • 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (vyšlo dne: 4.12.2019 v částce č. 135)
  • 320/2019 Sb. aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků (vyšlo dne: 4.12.2019 v částce č. 136)
  • 321/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů nařízení o úpravě náhrady (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
  • 322/2019 Sb. novela nař. vl. č. 59/2015 Sb. (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
  • 323/2019 Sb. novela vyhl. č. 245/2002 Sb. (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí

9.12.2019, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Cestovní náhrady

16.12.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Elektronický svět účetních a daňařů

16.1.2020, Praha, MVDr. Milan Vodička

Posluchači se seznámí s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci, ale i v soukromoprávním styku. Náplní budou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2019

14.2.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

24.2. – 27.2.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Daňový kalendář
prosinec 2019
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Nejbližší daňová povinnost
13.12.2019 - úhrada čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmů FO

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
13.12.2019 - úhrada čtvrtletní či pololetní zálohy na daň z příjmů FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 6.12.2019
 1 EUR25,54 CZK (+0,02)
 1 USD23,02 CZK (+0,01)
 1 GBP30,23 CZK (+0,02)
 100 RUB36,09 CZK (+0,03)
 100 JPY21,2 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí