dnes je 22.5.2024

Pacht obchodního závoduGarance

26.3.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

346 - Dotace ze státního rozpočtuGarance

22.2.2024, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na dotaci ze státního rozpočtu k úhradě nákladů, použití dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého nehmotného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Pojistné u OSVČGarance

20.2.2024, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Automobil - mýtné a poplatky za používání pozemních komunikacíArchiv

9.12.2020, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací a druhy zpoplatnění stanoví § 20 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Podle tohoto ustanovení je zpoplatněno používání pozemních komunikací mýtným anebo časovým poplatkem. Pozemní komunikace, jejichž užití…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zúčtování vybraných druhů dotacíGarance

4.8.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nájem a technické zhodnocení provedené nájemcemGarance

20.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně se předpokládá, že by technické zhodnocení věci měl provádět její pronajímatel coby vlastník věci, nikoliv nájemce. Nicméně občanské právo dává nájemci právo provést změnu věci, pokud k tomu má předchozí souhlas pronajímatele. Tento souhlas musí být…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nájem a podnájemGarance

18.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztah je vymezen v občanském právu jako vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, při kterém se pronajímatel skrze nájemní smlouvu zavazuje přenechat nájemci za úplatu určitou věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

DružstvoArchiv

29.11.2016, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Družstvo je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Obchodní korporace, vznik, kapitálové transakceGarance

3.2.2014, Prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Mzdové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Základní (elementární) metodyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní metody finanční analýzy se vyznačují tím, že pro konstrukci ukazatelů vystačí se základními matematickými postupy, kterými jsou sčítání, odčítání, násobení, dělení a procentní počet. V běžné analytické praxi jsou nejčastěji používanými…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Metody finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při studiu jednotlivých metod používaných při finančních analýzách je třeba si uvědomit, že na rozdíl od účetnictví neexistuje pro finanční analýzu ani legislativní rámec ani jednotná metodika. Jednotlivé metody pak vznikají v různých zemích a při…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

TrendyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabýváme-li se změnami jednotlivých absolutních ukazatelů v čase, provádíme tzv. horizontální analýzu, tj. hodnotíme vývojové trendy jednotlivých položek účetních výkazů. Výraz horizontální analýza znamená, že při hodnocení se pohybujeme po řádcích…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Fondy finančních prostředkůArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento název je využíván pro rozdílové ukazatele mezi určitými položkami aktiv a určitými položkami pasiv. Někdy jsou nazývány čistými fondy, protože představují výši aktiv sníženou o na nich váznoucí závazky. Fond v pojetí finanční analýzy má tudíž…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Úvod, předmět finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí moderních systémů řízení podniků a zárukou jejich úspěšného fungování jsou nepřetržité analytické procesy, které jsou v podnicích zajišťovány a které slouží k hodnocení finanční pozice podniků a jejich výkonnosti. Analytické procesy vycházejí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Uživatelé a funkce finanční analýzyArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledky finanční analýzy slouží velkému množství uživatelů. Především je využívají tzv. externí uživatelé, tj. všichni uživatelé stojící mimo analyzovaný podnik. Patří k nim…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Ukazatele likvidityArchiv

1.1.2011, Ing. Jiřina Rezková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poměrové ukazatele likvidity informují uživatele o tom, jak je podnik schopen hradit svoje závazky, jaká je jeho platební schopnost. Tím je současně vymezena schopnost podniku samostatně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtový rozvrhArchiv

19.9.2005, Ing. Jaroslav Trávníček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2003 jsou účetní jednotky ve zcela nové roli; prakticky deset let automaticky byly používány syntetické účty „nařízené“ Postupy …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...