dnes je 8.12.2023

Minusový zůstatek v pokladněGarance

6.12.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuji s. r. o. s jediným společníkem, který má neustále nedostatek finančních prostředků v pokladně. Mám zaúčtované všechny výběry z bankovního účtu jako vklad do pokladny, přesto výdajových pokladních dokladů je více než peněžních prostředků na účtu 211.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Ocenění vnitropodnikových nákladůGarance

5.12.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost zabývající se zemědělstvím stanoví cenu vnitropodnikových výkonů zemědělských strojů (traktory, kombajny, ...) na základě evidovaných nákladů a vykázaných výkonů (hodin práce) za minulý rok. Skutečnost běžného roku se oproti minulému roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Opravy nebytového prostoru ve správě SVJGarance

30.11.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. vlastní nebytový prostor v bytovém domě, který je v SVJ. Měsíčně přispívá do fondu oprav. Každoročně na schůzi SVJ, předseda předává informace ústní formou, maximálně je možné nahlédnutí do celkové sestavy souhrnem za všechny jednotky na částku, která…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Smlouva o zápůjčce - účtováníGarance

21.11.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci poskytují svojí začínající s. r. o. zápůjčky (úročené i bezúročné). Vnitřní směrnicí je stanoveno, že v případě, kdy je hodnota zápůjčky nad 50 tis. Kč, bude sepsána Smlouva o zápůjčce (do 50 tis. Kč bez smluv). Protože se stává, že zápůjčky jsou od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování o prodeji EURGarance

7.11.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Prominutí úroků z půjčky od spojené osobyGarance

31.10.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČR s. r. o. v roce 2020 vypůjčila finanční prostředky od společníka-fyzické osoby (spojená osoba). Půjčka je úročená. Jelikož úroky nebyly v roce 2020, 2021 a 2022 vyplaceny, v daňových přiznáních za příslušná zdaňovací období výsledek hospodaření byl zvýšen o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování o transparentním bankovním účtuGarance

31.10.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtujeme společnost s ručením omezeným, která v rámci svého ročního výročí založí transparentní bankovní účet, kam mohou pozvaní obchodní i neobchodní partneři posílat příspěvek na dobročinnou věc. Nikde se nám nepodařilo najít, jak se o takových bankovních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Výkaz o peněžních tocíchGarance

26.10.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma má výrobu výrobků a účtuje na účty sk. 58. Kam se promítne ve výkazu Cash flow tato skupina účtů 58? Dříve byla položka výkazu Cash flow A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmu z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Bezúplatně nabytý materiálGarance

24.10.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně ocenit a účtovat materiál, který společnost přijme od dodavatele zdarma? Společnost účtuje způsobem A.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Prodej obchodního podílu a převzetí dluhuGarance

19.10.2023, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba LŽ prodala korporaci SS s. r. o. obchodní podíl v korporaci SC s. r. o. Kupní cena nebyla dosud splacena. Část tohoto dluhu vůči LŽ převzala korporace HP s. r. o., od které LŽ zakoupila bytovou jednotku, s jejíž kupní cenou byla výše uvedená část…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Náklady za asistenční služby - odtah vozidlaGarance

17.10.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme dopis od pojišťovny se žádostí o vrácení DPH za asistenční služby – odtah vozidla na částku 3 007 Kč. U přiloženého dopisu byla přiložena faktura od smluvního partnera AAA, s. r. o. na naši společnost na celkovou částku 17 326 Kč. Cena bez daně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování vratných palet u odběrateleGarance

12.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme stavební firma. Odebíráme stavební materiál na paletách, který nám dodavatel vozí přímo na stavby. Vratné palety účtujeme stejně jako materiál přímo do spotřeby na účet 501 analyticky na zakázky nikoliv přes sklad 112. V případě vrácení účtujeme dobropis…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Příplatek mimo základní kapitálGarance

10.10.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě, že se společník rozhodne vložit do své společnosti s ručením omezeným na jedno účetní období příplatek mimo základní kapitál ve vyšší částce než je kapitál základní? Vzniká jiná povinnost, než zaúčtování rozhodnutí společníka a po…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Díly ze skladu na investiciGarance

3.10.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakoupíme stroj (second hand), který budeme využívat pro naši činnost. Pro jeho zprovoznění je někdy potřeba vyměnit díly. My ty díly máme na našem skladu náhradních dílů pro jiné stroje, proto je využijeme. Občas se to stane i u zcela nového stroje a pro jeho…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Daňové důsledky přijatého daruGarance

27.9.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě darovací smlouvy přijme právnická osoba finanční dar. Součástí darovací smlouvy je podmínka, že obdarovaný použije finanční dar na financování nákupu dronu. Výše finančního daru je 100 000 Kč, pořizovací cena dronu je 140 000 Kč bez DPH. Musí být…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Opravné položky k pohledávkámGarance

27.9.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme neuhrazené pohledávky po splatnosti v řádu milionů, ke kterým byly vytvořeny účetní opravné položky ve výši 50 % po dohodě s auditorkou. Nyní budou pohledávky již 18 měsíců po splatnosti a odběratelé se stále nemají k tomu je uhradit. Výnos byl řádně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Stavba a zařazení do HIMGarance

21.9.2023, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně postupovat v případě stavby skladovací haly? Na stavbu je vydané stavební povolení. Z nakoupeného materiálu a služeb provádím odečet DPH. Náklady na stavbu (daňový základ) účtujeme zatím jako nedaňový výdaj s odpočtem DPH. Ponecháme částku na účtu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Sociální fond 427Garance

20.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohu čerpat ze sociálního fondu 427 přímo proti účtu 321 faktuře došlé?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Odpuštění závazku z půjčky mezi spojenými osobamiGarance

19.9.2023, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřská společnost poskytla provozní půjčku své dceřiné společnosti. Po nějaké době došlo mezi oběma společnostmi k dohodě o prominutí dluhu podle § 1995 zákona č. 89/2012 Sb. (pouze prominutí jistiny, nikoliv úroků). Je výnos z odpuštěného závazku jistiny na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování o přeplatku daněGarance

14.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční úřad nám oznámil, že máme přeplatek silniční daně – je asi velmi starý a v účetnictví není evidován. Tento přeplatek jsme si nechali převést na předpis letošní daně z nemovitosti. Jak tento přeplatek, který doposud nebyl v účetnictví evidován (ale je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování investiční pobídkyGarance

14.9.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost obdržela investiční pobídku formou „hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci” od Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Vyřazení majetku z evidenceGarance

7.9.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme stroje, které v současné době neužíváme, jsou uloženy ve firmě na určitém místě. Stroje jsou již daňově i účetně odepsány. Stroje jsou ale funkční, mohou se prodat, popř. po nějaké živelné události, která by zasáhla výrobní prostory, lze tyto stroje opět…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Snížení základního kapitálu a. s.Garance

5.9.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost drží vlastní akcie, které pořídila za 60% nominální hodnoty. Valná hromada patrně schválí snížení základního kapitálu o nominální hodnotu těchto akcií.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Kategorie účetních jednotekGarance

29.8.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o vysvětlení § 1e ZoÚ. Nerozumím zcela přesně, kdy účetní jednotka přestává být mikro účetní jednotkou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Platební brána (on-line platby)Garance

24.8.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V naší firmě jsme zřídili platební bránu pro online platby. Setkali jsme se se dvěma způsoby zaúčtování „elektronických” peněz. Který ze způsobů je vhodnější?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Provozní dotaceGarance

22.8.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. v roce 2022 žádala o dotace na práce, které se vztahovaly k roku 2021. K této žádosti se nedokládaly faktury, které byly zaúčtovány v nákladech, ale žádalo se na základě kalkulace a seznamu prací. Dotace jsou z Ministerstva zemědělství. Dotace byla…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Pohledávka, tvorba opravné položky, odpisGarance

22.8.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávka za zboží ve výši 422 000 Kč, splatná 14. 9. 2020 (proúčtováno do výnosu, nespojená osoba).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Likvidační zůstatek s. r. o. v daňovém přiznání a ve výkazechGarance

17.8.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. s jediným společníkem končí likvidací společnosti k 30. 6. 2023. Je potřeba sestavit daňové přiznání a výkazy s přílohou k 30. 6. 2023 typ H. Tato společnost už několik let neprovozovala žádnou činnost, nikdy neměla zaměstnance a rozvaha vypadá takto:…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování cla při vývozu zboží mimo EUGarance

10.8.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jaký nákladový účet zaúčtovat celní poplatek za zboží vyvážené do třetí země? Přefakturovat celní náklady kupujícímu nemůžeme.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování nepeněžitého vkladu do společnostiGarance

2.8.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jediný společník vloží úplatně do obchodního majetku svého s. r. o. pozemek. Nebude navýšen základní kapitál, bude použit účet 413. Jak zaúčtovat tuto operaci? 031/413 je pro bezplatné nabytí, v jaké souvztažnosti zaúčtovat ještě pohledávku vůči…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování a danění servisního poplateku AirbnbGarance

2.8.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Kurzové rozdíly - platby z EU do CZGarance

27.7.2023, Ing. Pavla Strakošová a Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěli bychom si potvrdit správnost účtování kurzových rozdílů u přijaté platby, která je ze zahraniční společnosti provedena místa v měně Euro, tak v CZK. Ve firmě máme měsíční kurz. Fakturujeme naší mateřské společnosti v Holandsku naše služby v měně euro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Pojistné plnění, náhrada škodyGarance

26.7.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

1) Třetí osoba na firemním automobilu způsobila škodu. Od servisu, kde jsme měli auto v opravě, obdržíme faktur, kterou zaúčtuji: 50 000 Kč na 511/321, dopis od pojišťovny 49 000 Kč (50 000 – 1 000 spoluúčast) zaúčtuji 378/648. Zápočet 49 000 Kč: 321/378.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Vyúčtování ztráty telefonuGarance

25.7.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec ztratil telefon. Telefon byl vyřazen zápisem 088 / 028 a dán na podrozvahu 991 / 999 v hodnotě 18 785,46 Kč. Komise mu navrhla úhradu telefonu v částce 4 500 Kč, ta mu byla sražena ze mzdy – zaúčtováno 335 / 649 a tato částka se rovněž odúčtovala z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zahajovací rozvaha po fúziGarance

19.7.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat zahajovací rozvahu po fúzi firem kdy a. s. (dcera) je slučována s s. r. o. (matka), nástupnickou společnostní je s. r. o. S. r. o. vlastní 100% podíl na a. s. Rozhodný den je 1. 1. 2023 a zápis do obchodního rejstříku je také 1. 1. 2023 bez…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Prominutí dluhu úvěru včetně úrokůGarance

13.7.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak účetně i daňově řešit situaci, kdy mateřská společnost v ČR má dceřinou společnost v Polsku? Tato polská dcera je úvěrovaná českou matkou. Ale jelikož polská dcera nevytváří žádné zisky, rozhodla se česká matka, že dceru prodá a promine ji celý dluh úvěru…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nákup klimatizační jednotkyGarance

11.7.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do administrativní budovy kupujeme klimatizační jednotky, které se skládají z jednotky vnitřní a vnější. Dodavatel nám každou jednotku vyčíslil na faktuře zvlášť, ale jedna bez druhé nefunguje. Ceny těchto 2 jednotek (vnitřní a vnější) sečteme a připočítáme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Vrácení podpory elektřiny - zelený bonusGarance

28.6.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S.r.o. provozovala FVE, na kterou v minulých letech čerpala podporu elektřiny formou zeleného bonusu. V červnu 202X+2 bylo Energetickým regulačním úřadem společnosti sděleno, že licence zanikla, a to zpětně k datu 1. 1. 202X. Důvodem zpětného zániku licence…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování o podpoře zaměstnavateli - služba vojáků v zálozeGarance

20.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě branné povinnosti, jsme obdrželi podle rozhodnutí Krajského vojenského velitelství podporu v určité výši za našeho zaměstnance, který se přihlásil na vojenské cvičení. V zaměstnání mu bylo dáno neplacené volno, mzdu dostával od armády. Podpora je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Úroky ze zápůjčky - zaúčtováníGarance

13.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební firma má půjčené finanční prostředky na základě smlouvy o zápůjčce od jiné firmy, půjčila si od ní peníze na pořízení nemovitosti, kterou bude následně opravovat a prodávat. Nemovitost je zaúčtovaná na účtu 121 jako rozpracovaná zakázka. Kam se mají…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Prodej zboží a výrobků - manipulační poplatekGarance

6.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodáváme zboží i výrobky a účtujeme manipulační poplatek (přepravné, balné,...). Faktury od přepravců účtujeme na účet 518. Jak účtovat ten manipulační poplatek – na účet 604, 601 nebo na 602? V jedné zásilce může být zboží i výrobek a jeden poplatek.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Chybně účtovaná daň z příjmů POGarance

5.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtoval jsem daň z příjmů PO za rok 202X až v roce 202X+1 ke dni úhrady 591/341 následně úhradu 341/221. Vím, že měl být předpis zaúčtovaný k 31. 12. 202X. Prosím o radu, jak toto v roce 202X+1 napravit? Je nutné opravit výkazy za rok 202X, když byla…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nákup zboží z Číny a doručení přímo do IndieGarance

23.5.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost nakoupí zboží z Číny a dodá ho přímo do Indie, kupující bude tedy CZ subjekt a příjemce Indie. Jak to bude s účtováním u kupujícího CZ subjekt (sklad/ materiál na cestě/ DPH) takového obchodního případu? Jak to bude z pohledu celního? Bude…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nevrácená záloha na investiciGarance

18.5.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o., poskytla v roce 2019 zálohu na investici – koupi obrazu (uměleckého díla). Galerista nebyl schopný podle objednávky daný obraz dodat, a tak z investice sešlo. Galerista ale neměl prostředky na vrácení zálohy a tu tak vrátil společnosti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Převod obchodního podílu - nabyvatelGarance

16.5.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní společnost nabyla 100% podíl v s. r. o. od fyzické osoby. Obchodní podíl převádějícího společníka činí 100 % a odpovídá peněžitému vkladu 500 000 Kč. Cena za převod obchodního podílu činí 10 000 Kč. U nabyvatele účtujeme MD 061 / D 379 úplatné nabytí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Insolvenční test před rozdělením ziskuGarance

11.5.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš právník chce, abychom před rozdělením zisku společníkům provedli tři testy:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Nákup a rekonstrukce budovy k prodejiGarance

21.4.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební společnost se zabývá stavební činností (společnost není developerem). Letos tato společnost koupila hotel a následně ho začala celkovou rekonstrukcí předělávat na apartmány, které po ukončení kolaudace rozprodá, nic jí z této nemovitosti nezůstane.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Investiční dotace v nejisté výši a účtováníGarance

19.4.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zažádali jsme o dotace na stavební úpravy a energetickou náročnost – FVE. Při ukončení akcí ještě nevíme výši dotace. Jak zařadit do majetku? V plné výši, začít tvořit odpisy a po přiznané výši dotace snížit pořizovací cenu a pokračovat v odpisech?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Dlouhodobý majetek bez faktury na přelomu rokuGarance

12.4.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

V období 4/2022 jsme pořídili stroj na děrování plechů. Bohužel jsme jej nemohli zařadit do užívání, protože stále nepřišla vyúčtovací faktura. Zaplatili jsme pouze 90% zálohu. Jaké účtování je potřeba provést pro uzavření roku 2022, když ještě fakturu nemáme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování testů před pořízením dlouhodobého majetkuGarance

11.4.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat testování stroje na čištění plodových vod, kdy není jisté, že tento stroj koupíme. Částka na testování je poměrně vysoká. Pokud zaúčtujeme letos do nákladů a teprve příští rok se rozhodne, že se přístroj koupí a bude zařazen do dlouhodobého…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...