dnes je 26.10.2021

Input:

649 - Mimořádné provozní výnosy

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

649 – Mimořádné provozní výnosy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na výše uvedeném účtu se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, např. výnosy z prodeje obchodního závodu.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Oprava výnosů minulých účetních období v případě významných částek 311 
315
378
427 Do konce roku 2012 byly tyto opravy účtovány do mimořádných výnosů.
2. VZ Operace při prodeji obchodního závodu nebo jeho části z hlediska prodávajícího:


  • odpis dluhů, pokud není dohodnuta jejich úhrada

dluhy 649
Nahrávám...
Nahrávám...