dnes je 6.8.2020

Input:

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.25
Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 21a ZoÚ – Způsoby zveřejňování

  • § 37 odst. 1 ZoÚ – Sankce

Komentář:

Účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky a výroční zprávy ze zákona o účetnictví (§ 21a ZoÚ). Zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena. V souladu se zákonem o obchodních korporacích schvaluje účetní závěrku valná hromada.

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny odpovídajícím způsobem.

Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Ke zveřejňované výroční zprávě se přikládá i ověřená zpráva o vztazích mezi