dnes je 7.6.2020

Nejnovější

Příslušenství k dlouhodobému majetkuGarance

4.6.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka měla v dlouhodobém majetku lesní stroj. Tento majetek byl již zcela odepsán. Za této situace pořídila příslušenství k tomuto stroji (např. podavač). Toto příslušenství zařadila jako technické zhodnocení onoho lesního stroje, protože usoudila,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Rezerva na daň z příjmůGarance

3.6.2020, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Technické zhodnocení osobního vozu nebo výdajGarance

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník vede daňovou evidenci, je plátce DPH a v 05/2019 si pořídil osobní vůz za 2 100 000 Kč. Odepisuje ve 2. skupině zrychleně. V 05/2019 pořídil k vozu tažné zařízení - zadáno jako technické zhodnocení vozu. V 07/2019 pořídil k vozu střešní box a nosiče…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Odpis oceňovacího rozdíluGarance

28.5.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při koupi společnosti vznikl oceňovací rozdíl ve výši cca 5 mil. Kč. Kdy můžeme odepisovat 180 měsíců do nákladů a kdy nelze? Další společnost, která vznikla fúzí v roce 2018 a oceňovací rozdíl je cca 20 mil. Kč. Můžeme v roce 2019 zaúčtovat oceňovací rozdíl…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Oprava účtování - špatný odhad pohledávkyGarance

26.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme spediční firma. V roce 2018 jsme obdrželi fakturu na náhradu škody způsobenou během přepravy. Fakturoval na nás náš partner (jiná spediční firma), na kterého fakturoval jeho zákazník. My jsme fakturu rozporovali, protože podle našeho názoru nebylo zboží…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Vliv aktivního vymáhání pohledávek na tvorbu opravných položekGarance

22.5.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 8a odst. 2 ZoR- V určitých případech lze opravné položky k pohledávkám tvořit jen v případě aktivního vymáhání, tj. bylo-li zahájeno

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zvýšení základního kapitálu v akciové společnostiGarance

20.5.2020, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti upravují §§ 474 až 515 ZOK (zákona o obchodních korporacích). Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Ukončení účasti společníka v s. r. o. - účtováníGarance

19.5.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. má dva společníky, dohodou jeden z nich ukončil účast ve společnosti (§ 203 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích). Vystupujícímu společníkovi přináleží vypořádací podíl, který je v jeho případě po odpočtu nabývací hodnoty…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Interpretace NÚR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývojeGarance

19.5.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika dlouhodobého nehmotného majetku je v účetních přepisech upravena zejména v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále „PVZÚ”), konkrétně pojem nehmotné výsledky vývoje (do konce roku 2017 i výzkumu) pak v § 6 odst. 3 písm. a) PVZÚ. V zákonné úpravě však…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezenýmGarance

18.5.2020, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

U společnosti s ručením omezeným upravují pravidla zvýšení základního kapitálu §§ 216 až 232 ZOK (zákona o obchodních korporacích). Základní kapitál je možné zvýšit třemi způsoby:

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejčtenější

Rezervní fondGarance

27.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost, tedy tzv. kapitálové společnosti. Pro ostatní obchodní společnosti obchodní zákoník nestanoví povinnost zřizovat zákonný rezervní fond.Zdroji rezervního fondu jsou zisk běžného…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Rezerva na rekultivaci skládkyGarance

20.12.2017, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již několik let vytváříme rezervu na rekultivaci skládky, peníze máme na zvláštním účtu, daňově uplatňována rezerva. Letos začínáme s rekultivací - technickou i biologickou. Povolení na čerpání peněz od krajského úřadu máme. Řešíme, zda má být technická…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Koprodukční podílGarance

12.3.2020, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost Alfa natáčí film (jako producent) a uzavřela smlouvu se společností Beta (jako koproducent). Beta se smluvně zavázala, že se bude účastnit na výrobě filmu částkou 2 miliony Kč, při čemž 1 milion pošle na účet Alfy a za 1 milion Kč poskytne vlastní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtová skupina 62 - AktivaceArchiv

14.10.2015, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Mikro účetní jednotka - účetní závěrka 2018Archiv

18.12.2018, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní účetní pravidla při sestavování účetní závěrky vymezuje: pro všechny účetní jednotky zákon o účetnictví (563/1991 Sb., v platném znění), dále pro podnikatelské subjekty vyhláška (500/2002 Sb., v platném znění), kde jsou uvedeny i ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 259/2020 Sb. novela vyhl. č. 134/1998 Sb. a č. 70/2012 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 96)
  • 260/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 96)
  • 261/2020 Sb. novela zák. č. 553/1991 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 97)
  • 262/2020 Sb. novela zák. č. 159/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 97)
  • 263/2020 Sb. novela zák. č. 137/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.6.2020 v částce č. 97)
  • 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (vyšlo dne: 5.6.2020 v částce č. 98)
  • 265/2020 Sb. zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb. (vyšlo dne: 4.6.2020 v částce č. 99)
  • 266/2020 Sb. novela vyhl. č. 139/2020 Sb. (vyšlo dne: 4.6.2020 v částce č. 99)
  • 267/2020 Sb. o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance (vyšlo dne: 4.6.2020 v částce č. 99)
  • 268/2020 Sb. novela nař. vl. č. 199/2018 Sb. (vyšlo dne: 5.6.2020 v částce č. 100)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetní a daňové doklady - fakturace

18.6.2020, On-line, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Daňové a účetní novinky 2020

22.6.2020, Praha, RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové oblasti pro rok 2020, a to zejména v souvislosti se schválenými změnami a očekávanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Novela zákona o DPH 2020

23.6.2020, Praha, Olga Holubová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2020 a veškerými aktualitami. Nová ustanovení budou procvičena na příkladech. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Zaměstnanecké benefity II

24.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele.

Angličtina pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - mírně pokročilý

29.6. – 3.7.2020, Praha, Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Daňový kalendář
červen 2020
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
12.6.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických osob

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
12.6.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických osob

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 5.6.2020
 1 EUR26,59 CZK (-0,03)
 1 USD23,47 CZK (-0,19)
 1 GBP29,73 CZK (+0,05)
 100 RUB34,16 CZK (-0,04)
 100 JPY21,48 CZK (-0,24)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí