dnes je 25.5.2020

Nejnovější

Vliv aktivního vymáhání pohledávek na tvorbu opravných položekGarance

22.5.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 8a odst. 2 ZoR- V určitých případech lze opravné položky k pohledávkám tvořit jen v případě aktivního vymáhání, tj. bylo-li zahájeno

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zvýšení základního kapitálu v akciové společnostiGarance

20.5.2020, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti upravují §§ 474 až 515 ZOK (zákona o obchodních korporacích). Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Ukončení účasti společníka v s. r. o. - účtováníGarance

19.5.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. má dva společníky, dohodou jeden z nich ukončil účast ve společnosti (§ 203 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích). Vystupujícímu společníkovi přináleží vypořádací podíl, který je v jeho případě po odpočtu nabývací hodnoty…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Interpretace NÚR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývojeGarance

19.5.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika dlouhodobého nehmotného majetku je v účetních přepisech upravena zejména v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále „PVZÚ”), konkrétně pojem nehmotné výsledky vývoje (do konce roku 2017 i výzkumu) pak v § 6 odst. 3 písm. a) PVZÚ. V zákonné úpravě však…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezenýmGarance

18.5.2020, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

U společnosti s ručením omezeným upravují pravidla zvýšení základního kapitálu §§ 216 až 232 ZOK (zákona o obchodních korporacích). Základní kapitál je možné zvýšit třemi způsoby:

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Zvýšení základního kapitálu obecněGarance

14.5.2020, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu je významnou změnou v životě obchodní společnosti a je zejména pozitivním signálem vůči věřitelům. Uvědomíme-li si, že společnost s ručením omezeným a akciová společnost ručí za své závazky veškerým svým majetkem, posiluje zvýšení…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Změna hospodářského roku na jiný hospodářský rokGarance

13.5.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost v současnosti účtuje v hospodářském roce, který začíná 1.4. a končí 31.3. Nyní by chtěla přejít na hospodářský rok, který by začínal 1.10. a končil 30.9. s tím, že přechodné období by bylo delší než 12 měsíců, takže by trvalo od 1.4.2019 do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Dodanění neuhrazených pohledávekGarance

12.5.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma, která na sebe vyhlásila insolvenci v lednu 2020, mně za rok 2016 neuhradila faktury v hodnotě 493 496 Kč (bez DPH). Plánuji je dodanit v daňovém přiznání v příloze “E - příjmy zvyšující základ daně“. Jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu daňovou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Výdaje na opravy a udržováníGarance

12.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o objasnění, zda výdaje na opravy a udržování majetku vzniklé před jeho zařazením do užívání, jsou (pak na účet 042) či nejsou (pak na účet 511) součástí jeho ceny. Dle § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou sice explicitně vyňaty z ceny,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování o základním kapitálu v případě založení nové obchodní společnostiGarance

11.5.2020, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení nové obchodní společnosti, je nutno důsledně odlišovat dva časové okamžiky: Okamžik založení obchodní společnosti 1) Okamžik založení obchodní společnosti Obchodní společnost je založena podpisem zakladatelského ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejčtenější

Rezervní fondGarance

27.2.2018, JUDr. Pavla Blažková, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost, tedy tzv. kapitálové společnosti. Pro ostatní obchodní společnosti obchodní zákoník nestanoví povinnost zřizovat zákonný rezervní fond.Zdroji rezervního fondu jsou zisk běžného…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Veřejná obchodní společnostGarance

5.12.2015, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifické postavení má v dani z příjmů veřejná obchodní společnost, neboť je odrazem právního postavení v.o.s., a tak ani není její povinností podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtová skupina 62 - AktivaceArchiv

14.10.2015, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Účtování odložené daněGarance

30.8.2018, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při účtování odložené daně budeme používat účtový rozvrh pro podnikatele, který naleznete v praktických informacích. O odložené dani se účtuje na vrub (odložený daňový závazek) nebo ve prospěch (odložená daňová pohledávka) příslušného účtu 592 - Daň z příjmů -…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus

Mikro účetní jednotka - účetní závěrka 2018Archiv

18.12.2018, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní účetní pravidla při sestavování účetní závěrky vymezuje: pro všechny účetní jednotky zákon o účetnictví (563/1991 Sb., v platném znění), dále pro podnikatelské subjekty vyhláška (500/2002 Sb., v platném znění), kde jsou uvedeny i ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | Účetnictví profi | Účetnictví profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 244/2020 Sb. novela nař. vl. č. 41/2017 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 245/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 246/2020 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 247/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 248/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 249/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 250/2020 Sb. o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie (vyšlo dne: 19.5.2020 v částce č. 91)
  • 251/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
  • 252/2020 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
  • 253/2020 Sb. o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

COVID-19 v účetních souvislostech

2.6.2020, On-line, Tomáš Líbal

Online seminář se zaměří na účetní souvislosti ve vztahu k pandemii COVID-19.

Zaměstnanecké benefity I

3.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem webináře je ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele.

Změny v zákoně o DPH účinné od 1. 5. 2020

4.6.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

S účinností od 1. května 2020 dochází v zákoně o DPH k podstatným změnám v oblasti sazeb DPH.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

5.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Účetní a daňové doklady - fakturace

18.6.2020, On-line, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Daňový kalendář
květen 2020
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
25.5.2020 - podání přiznání k DPH za duben

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
25.5.2020 - podání přiznání k DPH za duben

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.5.2020
 1 EUR27,21 CZK (-0)
 1 USD24,95 CZK (+0,22)
 1 GBP30,38 CZK (+0,13)
 100 RUB34,92 CZK (+0,03)
 100 JPY23,2 CZK (+0,23)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí